Најава

Најавете се со Вашиот кориснички профил за да ги користите сите придобивки од Termin.mk!

Регистрација

Брзо е, бесплатно и безбедно! - Искористете ги сите придобивки од Termin.mk!


Сакам да примам новости

Се согласувам со условите на користење и политиката на приватност на Termin.mk

Holiday Inn Skopje

Мора да сте најавен, за да означите посакувани локации

Konferenciska Sala Hotel Garderoba WiFi Klimatizirano Kreditna Karticka
Минимална цена по простор Максимален капацитет на сала Сместувачки капацитет
4.620 + 18% ДДВ (час) 716 178 (легла)

Уредување на салите

Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Милениум 130 100 180 / 150 700 450 800 684 19,6х 36х4,4
Милениум 1 70 50-60 130 / 90 500 250 550 431 19,6х 22,5х4,4
Милениум 2 50 40-50 130 / 90 200 100 250 247 19,6х13,3х4,4
Скала 60 60 65 / 65 120 90 140 158 7х22,6х 2,9
Скала 1 30 30 32 / 35 70 20 75 79 7х11,4х 2,9
Скала 2 30 30 32 / 35 70 30 75 79 7х11,4х 2,9
Охридска / / / / 16 / / / 42 6х7х3,3
Галеб / 20 / / / 30 / / 33 4х9х3,3
Бисер / 22 / / / 40 / / 41 4,3х10,3х3,3
Дневна 25 15-20 30 / 50 25 25 60 66 7,2х10,9х3,4
Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат
Милениум 130 100 180 / 150
Милениум 1 70 50-60 130 / 90
Милениум 2 50 40-50 130 / 90
Скала 60 60 65 / 65
Скала 1 30 30 32 / 35
Скала 2 30 30 32 / 35
Охридска / / / / 16
Галеб / 20 / / /
Бисер / 22 / / /
Дневна 25 15-20 30 / 50
Име на Салата
Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Милениум 700 450 800 684 19,6х 36х4,4
Милениум 1 500 250 550 431 19,6х 22,5х4,4
Милениум 2 200 100 250 247 19,6х13,3х4,4
Скала 120 90 140 158 7х22,6х 2,9
Скала 1 70 20 75 79 7х11,4х 2,9
Скала 2 70 30 75 79 7х11,4х 2,9
Охридска / / / 42 6х7х3,3
Галеб 30 / / 33 4х9х3,3
Бисер 40 / / 41 4,3х10,3х3,3
Дневна 25 25 60 66 7,2х10,9х3,4

Мапа на локацијата

View Holiday Inn Skopje in larger map