Најава

Најавете се со Вашиот кориснички профил за да ги користите сите придобивки од Termin.mk!

Регистрација

Брзо е, бесплатно и безбедно! - Искористете ги сите придобивки од Termin.mk!


Сакам да примам новости

Се согласувам со условите на користење и политиката на приватност на Termin.mk

ЗА СОРАБОТНИЦИ

Термин.мк е веб базирано решение кое им помага на крајните корисници преку добивање на вредна информација, да заштедат еден од највредните ресурси денес, Времето....Почитувајте го времето на Вашите корисници и овозможете им дополнителна можност да го заштедат...

Зошто да не создадете дополнителна вредност на Вашето on-line присуство овозможувајќи информација за расположливите термини кај Вас со што добивате дополнителен канал за продажба на Вашите услуги?

ЗОШТО НА ТЕРМИН.МК?

Релација со целната група

Организираниот онлајн пребарувач со развиена база на податоци и Паметниот софтвер овозможуваат значајна дополнителна вредност, проверка на слободните термини кај Вас. Фокусирани сме кон строго таргетирана група на корисници со голем потенцијал за користење на Вашите услуги.

Заштеди
Време

Паметниот софтвер Ви овозможува да ги означите и управувате со слободните термини кај Вас. Ќе се ослободите од барањата за веќе резервираните термини. Заштедете време и насочете се кон Вашите корисници. Заштедете го и нивното време.

Биди
Забележан

Сакате Вашата локација да биде забележана? Редовно ажурирај го својот календар за термини и искористи ја можноста за иновативни промоции. Бидете чекор пред другите споделете ги слободните термини.

Анализа и
Статистика

Следи ја посетеноста и интересот за Вашата локација. Брз пристап до детални статистички податоци и месечни анализи подготвени од термин.мк.

Кориснички ориентирани

Нашиот тим е насочен кон создавање поголема вредност за Вас. Целосно сме посветени на задоволување на Вашите и потребите на Вашите корисници.Наш термин за Вас 24/7!

ПОПОЛНЕТЕ ГО ФОРМУЛАРОТ

Нашиот тим ќе Ве контактира во најбрз можен рок!