Најава

Најавете се со Вашиот кориснички профил за да ги користите сите придобивки од Termin.mk!

Регистрација

Брзо е, бесплатно и безбедно! - Искористете ги сите придобивки од Termin.mk!


Сакам да примам новости

Се согласувам со условите на користење и политиката на приватност на Termin.mk

Хотел ТИМ'С

Мора да сте најавен, за да означите посакувани локации

Konferenciska Sala Hotel WiFi Klimatizirano Kreditna Karticka
Минимална цена по простор Максимален капацитет на сала Сместувачки капацитет
3075/4920 (до 3 часа/дневно) + ДДВ 45 (театар) 45 (легла)

Уредување на салите

Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Сала за семинари 25 25 25 / 30 45 / 50 60 8X8X2.5
Коктел сала / / / / / / / 50 60 8X8X2.5
Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат
Сала за семинари 25 25 25 / 30
Коктел сала / / / / /
Име на Салата
Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Сала за семинари 45 / 50 60 8X8X2.5
Коктел сала / / 50 60 8X8X2.5

Мапа на локацијата

View Hotel TIM'S in larger map