Најава

Најавете се со Вашиот кориснички профил за да ги користите сите придобивки од Termin.mk!

Регистрација

Брзо е, бесплатно и безбедно! - Искористете ги сите придобивки од Termin.mk!


Сакам да примам новости

Се согласувам со условите на користење и политиката на приватност на Termin.mk

Лекарска комора на Македонија

Мора да сте најавен, за да означите посакувани локации

Konferenciska Sala
Минимална цена по простор Максимален капацитет на сала
1850/2460 (2+/до 2 ч.) 60 (училница; конференција)

Уредување на салите

Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Сала за состаноци / / 60 60 / / / / / /
Име на Салата
U-облик T-облик Училница Конфер Квадрат
Сала за состаноци / / 60 60 /
Име на Салата
Театар Банкет Коктел ВКУПНОm2 ШxДxВ
Сала за состаноци / / / / /

Мапа на локацијата

View Macedonian Chamber of Medicine in larger map