Најава

Најавете се со Вашиот кориснички профил за да ги користите сите придобивки од Termin.mk!

Регистрација

Брзо е, бесплатно и безбедно! - Искористете ги сите придобивки од Termin.mk!


Сакам да примам новости

Се согласувам со условите на користење и политиката на приватност на Termin.mk

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Нашата мисија е на нашите корисници да им заштедиме време преку едноставно, функционално и сигурно веб базирано решение, кое ќе им овозможи најбрзо и најлесно да стигнат до посакуваниот термин на посакуваното место.

Визија

Termin.mk да се развие во кориснички ориентиран бренд кој ќе биде синоним во Република Македонија за проверка и резервација на слободните термини за сите области кои функционираат на принципот резервација на термин, со една единствена цел – создавање поголема вредност за корисниците и заштеда на нивниот највреден ресурс – времето.